top of page

2019

2019. Lviv. IDCD Cup 001
2019. Lviv. IDCD Cup 002
2019. Lviv. IDCD Cup 003
2019. Lviv. IDCD Cup 004
2019. Lviv. IDCD Cup 005
2019. Lviv. IDCD Cup 006
2019. Lviv. IDCD Cup 007
2019. Lviv. IDCD Cup 008
2019. Lviv. IDCD Cup 009
2019. Lviv. IDCD Cup 010
2019. Lviv. IDCD Cup 011
2019. Lviv. IDCD Cup 012
2019. Lviv. IDCD Cup 013
2019. Lviv. IDCD Cup 014
2019. Lviv. IDCD Cup 015
2019. Lviv. IDCD Cup 016
2019. Lviv. IDCD Cup 017
2019. Lviv. IDCD Cup 018
2019. Lviv. IDCD Cup 019
2019. Lviv. IDCD Cup 020
2019. Lviv. IDCD Cup 021
2019. Lviv. IDCD Cup 022
2019. Lviv. IDCD Cup 023
2019. Lviv. IDCD Cup 024
2019. Lviv. IDCD Cup 025
2019. Lviv. IDCD Cup 026
2019. Lviv. IDCD Cup 027
2019. Lviv. IDCD Cup 028
2019. Lviv. IDCD Cup 029
2019. Lviv. IDCD Cup 030
2019. Lviv. IDCD Cup 031
2019. Lviv. IDCD Cup 032
2019. Lviv. IDCD Cup 033
2019. Lviv. IDCD Cup 034
2019. Lviv. IDCD Cup 035
2019. Lviv. IDCD Cup 036
2019. Lviv. IDCD Cup 037
2019. Lviv. IDCD Cup 038
2019. Lviv. IDCD Cup 039

IDCD Draughts-100 Disabilities World Cup Open

Lviv, Ukraine

20.12- 22.12.2019

Открытый этап Кубка Мира IDCD 

по шашкам-100 

Львов (Украина)

IDCD Draughts-64 Disabilities World Cup Open

Bender, Moldova

02.11- 06.11.2019

Открытый этап Кубка Мира IDCD 

по шашкам-64 

Бендеры (Молдова)

2019. Mlawa. IDCD World Cup 001
2019. Mlawa. IDCD World Cup 002
2019. Mlawa. IDCD World Cup 003
2019. Mlawa. IDCD World Cup 004
2019. Mlawa. IDCD World Cup 005
2019. Mlawa. IDCD World Cup 006
2019. Mlawa. IDCD World Cup 007
2019. Mlawa. IDCD World Cup 008
2019. Mlawa. IDCD World Cup 009
2019. Mlawa. IDCD World Cup 010
2019. Mlawa. IDCD World Cup 011
2019. Mlawa. IDCD World Cup 012
2019. Mlawa. IDCD World Cup 013
2019. Mlawa. IDCD World Cup 014
2019. Mlawa. IDCD World Cup 015
2019. Mlawa. IDCD World Cup 016
2019. Mlawa. IDCD World Cup 017
2019. Mlawa. IDCD World Cup 018
2019. Mlawa. IDCD World Cup 019
Mlawa 2019. Poster

I.D.C.D. Draughts-100 

Disabilities World Cup

Mlawa, Poland

06.-12.07.2019

Этап Кубка Мира IDCD по шашкам-100

Млава (Польша)

Mlawa 2019. Poster.jpg
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 001
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 002
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 003
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 004
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 005
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 006
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 007
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 008
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 009
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 010
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 011
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 012
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 013
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 014
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 015
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 016
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 017
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 018
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 019
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 020
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 021
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 022
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 023
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 024
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 025
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 026
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 027
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 028
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 029
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 030
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 031
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 032
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 033
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 034
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 035
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 036
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 037
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 038
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 039
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 040
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 041
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 042
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 043
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 044
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 045
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 046
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 047
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 048
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 049
2019. Tashkent. IDCD Asia Ch. 050

I.D.C.D. Draughts-100 Disabilities World Cup

"Tashkent Open 2019"

Tashkent, Uzbekistan

18.- 22.03.2019

Открытый этап Кубка мира IDCD по шашкам-100

"Ташкент опен 2019"

Ташкент (Узбекистан)

bottom of page